Douglas (Mops) tar försiktig kontakt men blir snabbt avvisad av Ilse (Komfohrländer) som INTE vill ha kontakt alls!

Etologi