På den avslutande promenaden uppstod lite “ofrivillig” träning av möte med cyklister. alla klarade det galant – även cyklisterna.

Etologi