Hundkurser, fria hundar som målsättning

Fria, lyckliga hundar

Fria, lyckliga hundar
Fria, lyckliga hundar

Att kunna ha sin hund lös, utan koppel var många hundägares målsättning för några år sedan. Då blev de flesta imponerade av hundar som fungerade utan att vara kopplade, idag blir många istället arga när de ser en lös hund. Det har förstås alltid funnits människor (ofta i grunden rädda) som blir upprörda när de ser en okopplad hund. Men även en del andra hundägare, som har hundar som inte fungerar så bra i möte med andra hundar, kan bli skärrade och upprörda när de ser en lös hund. De tror helt enkelt att den fria hunden är utom kontroll (vilket den förvisso kan vara ibland). 

Drömmen om den fria, lyckliga hunden

Men jag misstänker att drömmen om den ”lyckliga, fria” hunden har svalnat något och det är inte utan att jag undrar varför. Kan det vara så att alltfler är rädda för att ha hunden lös? Har vi sämre kontroll och kontakt med våra hundar? Eller har vi, trots att forskningen om hund har ökat, samtidigt avlägsnat oss från ett mer ”naturligt” hundinnehav? Vet vi helt enkelt mindre om hundens etologiska behov eller har vi ”bara” knutit (i dubbel bemärkelse) hunden så nära oss att den idag är mer som vårt barn än som vår hund? Så kan man förstås också fråga sig om den fria hunden alltid är så lycklig. Frågorna är många och jag gissar att svaren är lika många. Och som vanligt finns knappast något rätt eller fel. Här kan du läsa vad Naturvårdsverket skriver om hundar i naturen.

Karisma Utbildning siktar mot stjärnorna!

På Karisma har vi fortfarande som ambition att lära hundarna att fungera, även utan koppel. Det går inte alltid och inte med alla men ”om vi siktar mot stjärnorna så kan vi nå trädtopparna”! Mickie Gustafson

Här kan du läsa mer om Karismas kurs Frihet under ansvar.