Hundmöteskurser, inkallningskurser, koppelträning etc.

På Karisma kallar vi det Vardagsträning för familjehunden

HundmötenHelhet eller “snuttefikationer”?
De flesta av oss har lärt att fokusera på små fragment istället för att se helheten. Till och med när det gäller hundkurser. Det erbjuds – och efterfrågas separata kurser i inkallning, kurser i koppelträning, kurser i hundmöten etc.  Men allt det och mycket mer kan ingå i att bygga upp en god och ”vardagsnära” relation till sin hund? Jag menar inte att det är “onödigt” att fokusera på vissa övningar (ibland behövs det) men hävdar att om vi i första hand fokuserar på en god relation så får vi den stabila plattform utifrån vilken vi sedan kan bygga i princip vad som helst. Och det är lätt och det blir roligt! Mickie Gustafson