Hundpromenader/träning i Karismas regi

Hundpromenad med begränsat deltagarantal ger obegränsade möjligheter!

Med jämna mellanrum erbjuder vi träningsmöjligheter i form av träningspromenader, både i närheten av Karismas lokaler och i stadsmiljö. Promenader är tänkta att ge  såväl dig som din hund möjlighet att fördjupa och förstärka era färdigheter men också att få lite extra och stimulerande utmaningar.

Utmaningar får inte bli för stora eller för svåra

Men för att uppnå bästa resultat gäller att utmaningar inte får bli så stora eller svåra att de blockerar inlärning istället för att förstärka. Att utsättas för stress kan vara en faktor som försvårar inlärning och kan ibland till och med förstärka beteenden som vi helst inte vill att hunden ska utföra. Ett exempel på detta kan vara att hundar, som har svårt i möte med andra hundar, utsätts för just hundmöten (eller promenader med flera andra hundar).

Många hundar på promenaden förutsätter att de flesta är lugna och välfungerande

Om dessa möten eller promenader förekommer för ofta, blir alltför intensiva eller sker med alltför många hundar kan det istället resultera i att hunden bir stressad och istället för att bli lugn börjar den att dra i kopplet, skälla, göra utfall, eller om den är väldigt rädd, blir dämpad, orolig och vill helst därifrån. Sätten hundar reagerar på kan skifta men gemensamt är att det sällan resulterar i önskvärt resultat/beteende. Så om syftet med en gemensam hundpromenad är att hundarna ska känna sig lugna och trygga och bete sig på ett lugnt och värdigt vis finns det vissa saker vi kan tänka på för att underlätta den inlärningen. En av dessa saker är att antalet hundar inte bör vara alltför många, i alla fall inte inledningsvis. När hunden väl känner sig trygg tillsammans med andra hundar kan antalet successivt utökas. Men det finns naturligtvis en gräns för när det kanske inte längre ens är önskvärt att utöka antalet. 

Här är några av skälen till att vi på Karisma Utbildning har begränsat deltagarantal på våra hundpromenader:

  • Vi vill med hundpromenaderna erbjuda en möjlighet till lugna och avstressande promenader. Förutsättningarna för detta ökar om de flesta av hundarna är harmoniska och välfungerande.
  • Syftet med promenaderna är inte att hundarna ska leka! (Lek kan, under vissa omständigheter urarta och leda till aggression, beroende på hund och situation förstås men vi tar inga chanser å andras vägnar!) Istället vill vi lägga grunden till ett avspänt umgänge.
  • Under lugna former fungerar inlärning som bäst och promenaderna ger därför optimala möjligheter att lära in, förstärka och träna det som känns angeläget för varje enskild individ.
  • Antalet hundar får inte bli så stort att överskådligheten äventyras. Risken finns då att hundpromenaden inte blir den trevliga upplevelsen som avsett. Vi vill exempelvis inte att någon hund ska bli skrämd eller känna sig ”trängd”, vilket en del små eller känsliga hundar kan göra om det blir för många.
  • Vi vill att våra hundägare ska känna sig trygga med att det finns en ansvarig och kunnig person som kan ge vägledning om och när det behövs.  Obegränsat antal leder till begränsade möjligheter till översikt för den som ansvarar för promenaderna.
  • Kort sagt, för oss på Karisma är hundpromenaderna i första hand till för att skapa goda förutsättningar för inlärning och umgänge för både hund och hundägare. En stunds avkoppling, där vi förenar nytta med nöje – under trygga och ordnade former.

Här kan du läsa mer om vår minikurs/promenad.