Skip to content

Hårda linjen och den mjuka

 För tjugo, trettio år sedan var inställningen till hund ganska annorlunda mot vad den
är idag. Då gällde mer disciplinära uppfostrings- och inlärningsmetoder. Inflytandet
från det militära var tydligt och det auktoritära förhållningssättet var förhärskande.
För den ”vanliga” hund ägaren med familjehunden gällde det att hänga med så gott
det gick – och det gjorde det väl inte alltid.

 Den hårda och den mjukaKlicka och läs artikeln från tidningen HundSport!