Hur rör vi våra djur?

Rör vi våra djur på sätt de tycker om?

Läste om en studie angående katter där man gjorde jämförelser mellan hur kattvana människor respektive människor som inte hade någon större erfarenheter av katter agerade i möte med katter. De som hade mer erfarenhet av katter var lite mer ”påträngande” och gav inte katterna samma utrymme som de inte var så vana vid katter. De icke kattvana förhöll sig mer avvaktande och gav katterna mer ”frihet” och rörelseutrymme. Likaså rörde de med erfarenhet av katter i större utsträckning på områden katterna inte tyckte om att bli berörda på, såsom exempelvis ben och svans.

Är hundvana människor lite mer “burdusa” mot hundar än icke hundvana?

Jag kunde naturligtvis inte låta bli att jämföra hur människor agerar mot hundar. Tycker att det överensstämmer med hur hundvana respektive, hur människor med mindre erfarenhet av hundar agerar. Generellt verkar fler hundvana människor vara mer ”på” och ruskar och rufsar i hundarna medan de med mindre hundvana är mer avvaktande och försiktiga. Om jag sedan funderar vidare så håller nog jämförelsen till viss del även när det gäller ”barnvana” människor. Generellt verkar de också vara lite mer ”på” medan de med mindre erfarenhet ofta förhåller sig mer avvaktande. Jag tror mig kunna gissa vilken behandling katterna, hundarna, barnen föredrar…

Mickie Gustafson

Här kan du läsa lite mer om studien