Inlärning måste få ta tid

Snabb inlärning är inte självklart bestående inlärning.

”ATT LÄRA VÄL ÄR ATT LÄRA SAKTA”, säger filosofen Arne Naess. Kanske tål att tänka på och ställa i relation till dagens ”bråttom” där mycket mäts i tid och allt ska gå fort.