Kärleken till barnen

Föräldraskapets glädje

”I sin kärlek tonar föräldrarna ner sina egna liv och ägnar dem åt sina barn. Denna kärlek är naturlig för dem. Den bereder dem glädje och känns inte som en uppoffring för dem. De ansträngningar som föräldrar gör för sina barn är en del av själva föräldraskapet. Det gör dem lyckliga. Barnet väcker ideal till liv hos de vuxna: Oegennytta och osjälviskhet – dygder som är ouppnåeliga utanför familjelivet.” Maria Montessori

Kanske håller vi inte med om allt men nog kan vi konstatera att tiderna- och föräldraskapet har förändrats!