Karma – Lagen om orsak och verkan

Karma 2Att förstå samband och ta konsekvenser av sina handlingar

Jag har tidigare nämnt Karma och vill än en gång peka på vikten av att se och förstå sina egna handlingar och dess konsekvenser. För det är ju först när vi kan förstå som vi också kan se möjligheten att påverka (och slippa eventuella negativa konsekvenser). Utan att djupdyka i Karmalagen (som vi möter inom österländsk filosofi och religion bland annat inom buddhism och hinduism) så innebär den i korthet ”Det vi sår är det vi får skörda”, antingen i detta liv eller i nästa. Den som inte tror på mer än ett liv får väl glädjas åt att skörda redan i detta liv (och då får vi hoppas på god skörd). Men själva andemeningen gäller, oavsett om vi ”tror” eller inte: de handlingar vi utför får konsekvenser! Egentligen ganska självklart och inget konstigt alls. Det som möjligen kan te sig ”konstigt” utifrån ett västerländskt synsätt är kanske just tanken på mer än ett liv. Att vi alltså skulle födas på nytt och i varje nytt liv ta konsekvenserna av vårt handlande i tidigare liv. Den tanken är främmande för många men samtidigt också intressant för den som är nyfiken på andra kulturer, religioner och tankesätt.

Att växa och utvecklas
Att födas på nytt skulle dessutom kunna ge oändliga möjligheter att växa och utvecklas – om man så vill. Men kan också te sig Lotusblommaskrämmande. Tänk att behöva ”stå till svars” för sina handlingar. Men den tanken är inte helt ny, inom kristendomen är det ju en av grundtankarna – att vi får stå ”till svars” för våra ”synder”. Kanske ett av skälen till att så många väljer att se sig som ateister. Personligen ser jag det snarare som ”konstigt” att det faktiskt finns människor som tycker det är ”konstigt” eller i alla fall obegripligt att behöva ta konsekvenserna av sitt handlande. Idag är det ”lite modernt” att lägga över såväl sina problem, sitt ansvar, sina handlingar och dess konsekvenser på någon annan. Vi har ett helt samhällssystem, en hel värld tycks det, som verkar bygga på just någon annans ansvar. Vem någon annan egentligen är vet vi sällan. I cornapandemins tider synliggörs detta på mer än ett sätt och jag ska inte fördjupa mig i detta heller utan vill istället sända en eloge till alla som faktiskt tar sitt ansvar, som ser att vi alla, var och en och tillsammans kan bidra till minskad smittspridning och att någon annan ska slippa ta konsekvenserna av vår handlande.

Två övningar* för att skapa god Karma och att undvika dålig.

  • Vad har jag gjort idag för någons välbefinnande, finns det något mer eller något annat jag kan göra imorgon?
  • Vad har jag gjort idag för att bli en ”bättre” (vänligare, mer uppmuntrande, hänsynsfull…) människa?

* Det behöver inte vara komplicerat och målet är inte att bli en ”supermänniska”. (I alla fall inte inom de närmaste dagarna:) Mickie Gustafson

Och vill du veta mer om en av riskfaktorerna för pandemier som COVID-19 kan du läsa här.