Kritiskt tänkande är positivt

Att kritiskt granska är inte detsamma som att vara negativ

Ibland kan det kanske vara lite svårt att se skillnaden mellan att vara negativ mot att vara kritisk, så därför vill jag gärna göra ett litet kortfattat försök att beskriva vad kritiskt granskande kan vara.

SjälvtestAtt kritiskt granska är inte detsamma som att vara negativ! Det handlar snarare och i korthet om att analysera, fundera och göra så många kopplingar som möjligt. Detta är inte något vi lär oss på en kafferast. Det kräver tid och träning. Men det kan löna sig att lära sig att kritiskt granska det vi ser, hör och läser. Är vi alltför okritiska och naiva eller har en godtrogen syn på världen kan det ibland påverka oss negativt på många olika sätt.

Här följer några urklippta ord eller fraser (hämtade på nätet) som kan ge en liten fingervisning om sådant som kan vara värt att kritiskt granska.

Lång erfarenhet

Hur lång är lång, en vecka ett år, flera år? Vilken erfarenhet syftas på? Är den relevant i sammanhanget? Att någon har haft hund sedan barnsben medför inte, per automatik, den erfarenhet som behövs för att exempelvis driva ett hunddagis. Eller att den erfarenhet någon har med sig från förskoleverksamhet självklart ger bästa förutsättningarna att exempelvis handleda föräldrar i hanterande av barn med olika diagnoser.

Adekvat utbildning

Här sägs att utbildningen är relevant men vilken utbildning? Vi får alltså förlita oss på att utbildningen är adekvat men är vi lite kritiska vill vi kanske veta vilken utbildning som avses. Då får vi chansen att bilda oss en egen uppfattning. Då kanske vi till och med kan gissa oss till hur omfattande utbildningen varit.

Vem säger vad?

Frågan vi alltid kan ställa oss eller fundera kring är vem som erbjuder vad. På de flesta hemsidor finns rubriken ”Om oss”. Och sedan kan man läsa exempelvis sådant som lång erfarenhet, välutbildade, kunniga, vi gör allt för att våra kunder ska trivas etc. men fortfarande har vi inte fått svar på vilka ”oss” är. De flesta brukar vara stolta över vilka de är (vilken utbildning och erfarenhet de har, så det brukar i så fall framgå mer exakt vad de avser). Därmed inte sagt att utbildning och erfarenhet alltid är en garanti. Men den som vill granska kritiskt vill veta så mycket som möjligt. Slutligen kan vi alltid fundera lite kring vad den som säger något har att vinna på det han eller hon säger. Vill du veta mer om detta kan du söka information på nätet – men glöm inte att kritiskt granska källan. Mickie Gustafson