“Kvalitetstid” med hunden

”Kvalitetstid” en fråga om kvantitet

När det gäller tid tillsammans så är kvantitet ofta en förutsättning för kvalitet! Det är nämligen svårt, näst intill omöjligt, att komprimera en relation till några korta och givande ögonblick. De är visserligen nog så värdefulla men för att skapa en god relation krävs tid, massor av tid – kvantitet! Att tro att vi kan skapa hållbara och goda relationer på kort tid, även om vi kallar det ”kvalitetstid” är inget annat än ännu ett villospår i vårt moderna tidsperspektiv.