Lärorikt med olika hundraser

Roligt och stimulerande med blandade raser (och blandraser)

Att ha blandade hundraser och blandraser på kurs är alltid intressant och givande. Även om många hundägare tycker att det är roligt med andra kursdeltagare som har samma ras så blir kurserna oftast mer innehållsrika och givande med blandade raser. Och hundarna lär sig att känna sig trygga även med hundar som ser olika ut, är olika stora och kanske beter sig annorlunda. Lärorikt också för oss människor. Och vad beträffar blandraserna så kan de ibland vara extra spännande eftersom vi egentligen inte kan vara riktig säkra på vilka rasegenskaper som är mest utpräglade hos den enskilda individen. När det gäller renrasiga hundar har de för övrigt inte heller alltid läst sin rastandrad fullt ut, så de kan också bjuda på överraskningar. Men, det medges, det är alltid enklare med hundar (och människor) som beter sig likadant och som är förutsägbara. Men vem vill ha det enkelt? ”Vi ber ju inte om lättare bördor, bara om starkare ryggar” 😉 Mickie Gustafson