Ledarskap

För oss på Karisma är ledarskap att leda, inte att kuva!
Att leda innebär att ta ansvar, att vägleda eller visa vägen. Men ledarskap kan naturligtvis uppfattas och tolkas olika. Så eftersom människor – och hundar är olika, så kan ledarskap också se ut på olika sätt. Ledarskap blir helt enkelt ett sätt att förhålla sig som till stor del styrs av vår egen personlighet. En del väljer till och med att ”avsäga” sig ansvaret som ledare (för sin hund, sina barn, sina anställda, sina elever etc.). Det är ett val vi gör (medvetet eller omedvetet) och det är också ett sätt att förhålla sig.
På Karisma försöker vi vara så bra kursledare vi kan, bland annat genom att dela med oss av det vi kan och vet om sådant som exempelvis ledarskap 🙂 Läs gärna mer under artiklar Ledarskap – ett sätt att förhålla sig