Ledarskap för hundägare

Att visa vägen

Snart är det dags för Karismas ledarskapskurs för hundägare och vad passar då bättre än några väg-ledande ord av Henry Miller: ”Den sanna ledaren har inget behov av att leda. Hon är nöjd med att bara peka ut vägen”. Tyvärr har en del hundägare fått en missvisande uppfattning om vad ledarskap egentligen är eller innebär. Kanske därför att det i hundsammanhang har kommit att förknippas med negativt maktutövande och “tuffa tag”. Men på Karisma väjer vi inte för ledarskap i dess ursprungliga och naturliga betydelse. Mickie Gustafson

Ur boken Naturligt ledarskap med Mickie:
Omslag Naturligt ledarskap med MickieI den här boken har jag lagt tonvikten vid det jag valt att kalla naturligt ledarskap. Med detta menar jag ett sätt att förhålla sig, en helhetssyn på både hund och människa, en filosofi som bygger på (ömsesidig) respekt och förståelse, kunskap, tolerans och ett ödmjukt närmande till den eller de vi har för avsikta att ledsaga. Genom att återvända till det ursprungliga, det enkla, det naturliga, kan vi kanske återta våra grundförutsättningar att leva i samspel med djur.

Här kan du läsa mer om kursen samspel och kontroll