Leena Axelsson, en vän och kollega

Med så stor sorg att inga ord kan täcka hela vidden av det inträffade måste jag meddela att Leena Axelsson hastigt har avlidit.
 Idag är chocken och sorgen så överväldigande att orden tryter och tystnaden har tagit vid. Låt mig därför hämta andan innan jag skriver mer om Leena och det som har varit. 
                                                                                                                                        Mickie Gustafson