Bepälsade änglar

…Att förlora en hund
Vi andra, som inte får brev från Gud, när våra bepälsade änglar återvänder till himlen går inte lottlösa. För oss finns den underbara och trösterika boken Att förlora en hund som ges ut på Natur och kultur och författaren är psykolog Mickie Gustafson.

Mickie Gustafson
Utan att överdriva känner psykolog Mickie Gustafson till allt som är värt att veta om psykologi, hundar, relationen hundar- människor, ledarskap och omgränsande områden. Slimmat uttryckt engagerar sig Mickie Gustafson åt utbildning och att skriva. Utöver ovanstående och mycket annat är Mickie Gustafson en trevlig och empatisk person som besitter mycket mod; ett föredöme och hjältinna som Little Bliss vill efterlikna!

Publicerat i Västerås Tidning den 6 mars 2010