Livets mening

Att söka lyckan!

“Jag tror att själva meningen med livet är sökandet efter lycka. Det står klart. Antingen vi tror på någon religion eller ej, antingen vi tror på den ena eller den andra religionen söker vi någonting bättre i livet. Jag tror alltså att själva rörelsen i vårt liv är inriktad på lyckan…”  Dalai Lama