Lydnad har ett pris

Lydnad är kanske ett överskattat begrepp 

En hund kan mycket väl lära sig att fungera till vardags, vara harmonisk, väluppfostrad och lyhörd utan att för den skull alltid vara lydig. Alltför strikta krav på lydnad kan till och med hämma utvecklingen och påverka hela personligheten. En hund (eller ett barn) med bibehållen livsgnista, upptäckarlust och egen vilja kommer nämligen allt emellanåt att vara olydig!