Lydnad har ett pris

Lydnad är möjligen ett överskattat begrepp 

Barn som lär sig att vara alltför lydiga, riskerar att bli alltför lydiga som vuxna. Strikta krav på lydnad kan till och med hämma utvecklingen och påverka personligheten. Ett barn (eller vuxen) med bibehållen livsgnista, upptäckarlust och egen vilja kommer nämligen allt emellanåt att vara olydig! Olydnad är kanske till och med nödvändig för människans utveckling!