Naturligt ledarskap

Naturligt ledarskap kan naturligtvis tolkas på olika sätt. För oss är det ett förhållningssätt som bygger på respekt och ödmjukhet inför den eller de vi ska leda. En helhetssyn och en filosofi som inte utgår från att ledaren är ”allsmäktig” eller den som ”vet bäst”, utan istället är lyhörd och beredd att anpassa sig efter individ och rådande omständigheter.
Naturligt ledarskap är att med varlig hand och stor eftertanke ta sitt ansvar.

För dig som vill veta mer rekommenderas boken Naturligt ledarskap med Mickie