Om att förlora en hund

En bok för alla som bryr sig om andra och för alla som har starka känsloband.

När jag utbildade mig till psykolog upptäckte jag att det var många bland mina studiekamrater som inte riktigt förstod vidden av hur smärtsam förlusten av ett sällskapsdjur kan vara. Så när det var dags att för mig att sammanställa mitt examensarbete bestämde jag mig för att fokusera på just detta. Jag tänkte att är det några som bör ha kännedom om detta så är det psykologer, mig själv inkluderat.  Så småningom blev mitt examensarbete en bok: ”Bara en hund”, 1989 som bland annat pekade på att förlusten och sorgen efter en hund inte kan avfärdas med rådet: skaffa en ny, det är ju ändå ”bara en hund”. Boken har uppdaterats och omarbetats men har fortfarande fokus på den starka relation som kan uppstå mellan djur och människa. Idag är bokens titel ”Att förlora en hund” och ämnet är fortfarande lika aktuellt. Och trots att allt fler förstår och vet att många vårdar och älskar sina fyrbenta vänner som fullvärdiga familjemedlemmar är det fortfarande långt ifrån alla som förstår eller kan acceptera den sorg och det tomrum som uppstår då hundens liv avslutas. Boken vänder sig till alla som förlorat sin hund, katt, häst, kanin eller annat närstående djur. Men även till människor (vänner, veterinärer, psykologer etc.) som vill vara till tröst och stöd för andra i deras svåra stund. Mickie Gustafson

Mer om boken kan du läsa här.