Pandemiförnekelse

Förnekelse är en psykologisk försvarsmekanism

Tycker du, liksom jag, att människors handlande och strategier är intressanta? Som psykolog tycker jag att det är intressant hur vi kan använda oss av det som kallas förnekelse. Och under vissa perioder kan olika strategier och olika hantering av situationer framträda tydligare än vanligt och vi får då se hur människor kan reagera helt olika. Medan en del kanske blir väldigt försiktiga och oroliga verkar andra helt ovetandes eller i alla fall helt obrydda (om vad exempelvis en pandemi kan innebära). Personligen tror jag att långt ifrån alla, som kanske tycks vara helt bekymmerslösa, är det. I själva verket kan det faktiskt handla om en helt nödvändig försvarsmekanism som vi alla ibland behöver ta till för att helt enkelt uthärda en ganska outhärdlig situation. Därmed inte sagt att alla tar till förnekelse, det kan förstås också bero på okunskap eller att de faktiskt inte är det minsta bekymrade.

Som ett lite förtydligande vill jag poängtera: förnekelse är en försvarsmekanism som behövs ibland och som ska respekteras när den gör nytta. Det är när den blir skadlig och inte längre fyller en funktion eller hjälper oss framåt som det är bra att ”komma till insikt.” Mickie Gustafson