Paus och inlärning

Pauser är viktiga för en fungerande inlärning

Pauser är ett viktigt och ibland försummat inslag under hela inlärningsprocessen.

Vi har ofta bråttom, är ambitiösa och vill vara effektiva men ibland hinner hjärnan faktiskt inte med i det tempo vi kanske önskar. Ingen kan vara uppmärksam under en längre period. Redan efter en kort stund minskar uppmärksamheten och inlärningen blir mindre effektiv. För maximal inlärning och för bibehållen uppmärksamhet bör inlärningen därför varvas med ett antal kortare eller längre pauser. Och det är i pausen som inlärningen landar och får fäste. För den som ansvarar för inlärningen kan det vara en god idé att själv passa på att vila lite! Mickie Gustafson