Praktisk etologi med hundar som har Karisma!

”Läsa hund” kurs

3 Etologi (999x666)2 etologi (999x666)Den 1 juni hälsade vi sommaren välkommen genom att njuta frukterna av vårt gemensamma arbete.

Kursen där vi nästan uteslutande koncentrerar oss på vad hundarna säger till varandra och varför. Det handlar helt enkelt om kommunikation på hundens villkor – utan krav och prestation!

Härligt att se alla välfungerande och socialt kompetenta hundar!