Psykologhjälp för hundrädsla

Hundfobi

Hundrädsla går att lära sig hantera fortare än man kanske tror. Ju kortare tid rädslan har funnits desto snabbare resultat. Och omvänt ju längre den får att växa desto starkare riskerar den  blir den.

Det viktiga är inte att fokuserad på att bli “botad”. I första hand gäller det att lära sig hantera rädslan och det finns många vägar att nå målet. Fösta steget är att våga ta första steget. Läs gärna mer under hundfobiträning och Mickie Gustafsons artikel om hundrädsla.