Relation före prestation

Samhörighet är viktigare än aktiviteter och prestation 

Bilder som påminner oss om den ljuva sommartid men inför den stundande julen kan det också vara bra att minnas vad vi tycker är viktigt.

I varje tidsepok måste sanningen uttryckas på ett nytt sätt så att den kan förstås av den tidens människor” skriver Paul Brunton som var filosof och mystiker och som har skrivit ett antal böcker om meditation och andligt sökande. Nu kan vi förstås alltid fråga oss vad som är sanningen och vems sanning? (Paul Brunton vore nog den förste att skriva under på det).

Närhet och trygghet som en grundsten i en god relation

Men det fick mig ändå att associera till en av de ”sanningar” jag själv försökt och försöker förmedla när det gäller hur vi kan skapa och behålla en god relation men som ibland kan vara svår att få gehör för, nämligen att trygghet, lugn och samhörighet är de viktigaste grundstenarna i en relation. Och denna grund byggs inte självklart genom stimulans och aktivering. Närvaro och trygghet räcker bra. Att bara vara tillsammans, att göra ”ingenting” kan vara nog så välgörande för en relation – bara man gör det just tillsammans!

Bristvara i en tid av prestation och aktivitet

Men detta är ett svårsmält budskap i en tid där prestation ofta får företräde. Inte därför att människor inte vill ha en hållbar och god relation utan snarare för att många tror att vägen dit går via prestation, stimulans och aktivering. Så hur ska denna ”sanning” förmedlas så att den kan förstås av nutidens ”aktiva och presterande” människa? Jag fortsätter jobba på det. Mickie Gustafson

Karismatisk föräldraskap

För dig som vill utveckla dina färdigheter som förälder och fördjupa relationen till ditt barn.