Relationsträning eller hunddressyr

Skillnaden mellan relationsträning och momentinlärning.

Skillnaden mellan att bygga en relation och att träna olika moment är att i första fallet är relationen i fokus, här är det hunden och hundägaren som tillsammans jobbar fram något. I andra fallet är det hunden som ska lära sig utföra vissa moment och även om det naturligtvis går fortare och bättre om samspelet fungerar dem emellan är ändå fokus på att det är hunden som ska lära sig.

Olika förutsättningar för olika familjemedlemmar

Om man går en hundkurs och inser denna skillnad förstår man också varför det ibland kan bli lite knepigt när familjemedlemmar, vid olika tillfällen, skiftar mellan varandra. Alltså varför det kan bli lite besvärligt för Lisa som tar över träningen efter Kalle, låt säga gång 4. I alla fall bör hon inte ha förväntningen att hon och hunden ska befinna sig på samma nivå som Kalle och hunden gör efter 3 gånger. Hon påbörjar träningen på nivå 1 och därifrån bygger hon och hunden sedan vidare. Självklart eller hur? Förvirring kan dock uppstå när vi blandar ihop relationsträning med momentinlärning, för då är det lätt att tro att det bara är för Lisa att fortsätta träna hunden, för den har ju redan lärt sig vissa övningar under de föregående gångerna. (Dvs. har Kalle och hunden tränat på att hunden ska förstå vad ordet ”kom” betyder, så är det bara för Lisa att upprepa ordet ”kom”). Och hon har förstås inte helt fel, hundar är oerhört läraktiga, så faktum är att Lisa kan ta sig ganska långt på hundens anpassningsförmåga och lyhördhet. Men det skapar inte alltid den optimala relationen, för den relation Kalle har byggt med hunden kommer inte alltid självklart Lisa tillgodo.

Relationer bygger man tillsammans  

Så om både Lisa och Kalle vill skapa en god relation till sin hund gör de klokt i att antingen gå kursen tillsammans och turas om att jobba med hunden vid varje kurstillfälle (och hemma) eller så går de kursen båda två, alltså var sin kurs – hunden kommer inte att tycka illa vara som får gå kursen flera gånger. Faktum är också, har erfarenheten visat mig, att de som får bäst resultat och som blir skickligast på att bygga en hållbar relation till sin hund oftast är de som går mer än en kurs – och som inser vikten av upprepning. (Bilden är inte på Lisa och Kalle;) Mickie Gustafson