Samspelta eller uppspelta hundar?

Att belöna hundar genom lek eller leksak

Att belöna hundar genom lek eller leksak ställer jag mig lite avvaktande till eftersom lek har en tendens att stressa många hundar och kan ta bort fokus från det vi egentligen vill. Dessutom är det svårt att få till tajmingen och belöna i rätt ögonblick. Lek sker ju efter utförd handling.

Uppspelt eller samspelt?  

När vi vill belöna vår hund och förstärka inlärningen är det bra om vi tänker på vad det är vi vill lära in och vad det är vi vill förstärka. Vill vi alltid ha en glad och uppspelt hund eller vill vi ha en lugn och samarbetsvillig hund. De flesta vill nog ha allt! Men om vi tänker efter så är det skillnad mellan att exempelvis lära hunden att apportera, springa fort, hoppa över hinder (typ på en agilitybana) eller att gå lugnt i koppel, möta andra hundar, stanna när vi ber den. I de första tre exemplen vill vi kanske ha lite tempo eller entusiasm medan vi i de tre följande kanske hellre satsar på lugn och lyhördhet. Målsättningen när vi samarbetar med våra hundar är kanske inte alltid att de ska vara så uppspelta utan snarare ”samspelta”.

Att belöna med rösten

Vill vi förstärka ett visst beteende genom att använda rösten som belöning så finns även här goda skäl att själv sprida lugn och harmoni, inte tjo och tjim!  En lugn och dämpad röst (ska alltså inte förväxlas med entonig eller oengagerad) förmedlar lugn och harmoni. Förvisso kanske vi även dämpar en del av glädjeruset, hos de mest utlevande hundarna, men i gengäld får vi en hund som blir mer mottaglig för inlärning.

En lugn hund kan vara glad och en glad hund kan vara stressad!

Det är kanske lätt att förväxla stress med samarbetsglädje, så det är bra om vi har för ögonen att samspel bygger mer på lyhördhet och känslighet än på oändlig upprymdhet. En lugn hund kan vara glad och en glad kan vara stressad – det gäller att lära sig förstå skillnaden!
Mickie Gustafson

På våra hundkurser satsar vi på på lugn, sampel och glädje!