Särartsfeminism

Särartsfeminism eller likhetsfeminism

En mycket grov beskrivning av de två inriktningar särartsfeminism och likhetsfeminism skulle kunna vara:

Särartfeminismen erkänner de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor och menar bland annat att dessa skillnader motiverar att vi gör saker på olika sätt. Detta innebär inte att särartsfeministerna accepterar någon statusskillnad i synen på de olika rollerna, de ska vara jämlika.

Likhetsfeminismen lägger mer betoning på det socialt skapade könet – skillnaderna mellan män och kvinnor är alltså socialt konstruerade. Företrädare för likhetsfeminismen ifrågasätter starkt särartsfeminismen.