Sjuka hundar

Vi kan naturligtvis inte alltid med säkerhet veta om en hund är sjuk, därför remitterar vi alltid till veterinär vid misstanke om sjukdom. Våra eventuella misstankar grundar vi vår på de erfarenheter vi har. Och efter mer än trettio år i branschen och efter att ha mött tusentals hundar vågar vi hävda att många hundars beteende påverkas om de är sjuka, vi vet också en del om hur sjukdom kan påverka. Men självklart kan vi aldrig tvinga någon att följa våra rekommendationer att söka veterinärvård men för oss är det en fråga om etik, ett moraliskt ställningstagande att inte träna en hund som är eller kan vara sjuk. Vi vet att många respekterar detta och förstår omtanken bakom.
Läs gärna mer under artiklar Sjukdom påverkar.