Sjukt eller friskt

Psykisk ohälsa

Att reagera med ”psykisk ohälsa” kan vara en sund människas reaktion på en osund miljö.