Skolan är ett märkligt fenomen

Skilj på skola och utbildning!

Trots att många mår dåligt i skolan (av en mängd olika skäl) och trots att skolan långt ifrån alltid lyckas förmedla avsedda kunskaper så lever ändå tron kvar att skolan är viktig för barns lärande. Det finns, och borde även i Sverige, erbjudas andra alternativ.

Är skolan verkligen förutsättning för lärande? Skolan

Faktum är att det finns andra sätt att lära (och förmedla kunskaper) än via skolan. Så jag, i likhet med så många andra, ställer frågan – är skolan verkligen enda förutsättningen för lärande? Är skolan verkligen nödvändig eller bara ett nödvändigt ont? 

Skolan – en nödvändigt ont?

För många är skolan endast ett nödvändigt ont som inte bara misslyckas i förmedlandet av kunskaper utan också bidrar till utslagning och ett allt sämre självförtroende. Självklart blir konsekvenserna allvarligare för barn och ungdomar som redan balanserar på slak lina men jag menar att skolan ibland kan bidra till att även den allra starkaste kan få törnar för livet. 

Skrota skolan eller uppdatera!

Den skola vi har idag borde möjligen K-märkas. I Sverige blev skolundervisning obligatorisk 1842. Syftet var att alla skulle få rätt till en grundläggande utbildning och att barn inte skulle kunna tas ur skolan för att sättas i arbete. Man kan ju fråga sig hur stor risken är att svenska föräldrar idag skulle sätta sina barn i arbete om de inte gick i skolan. I övrigt har inte mycket förändrats (fast idag är det förstås inte eleverna som blir pryglade…). Nedan kan du läsa vad Maria Wiman, lärare, skriver om ämnet i Gp. Hon håller säkerligen inte med mig om allt men jag håller definitivt med henne om det hon skriver. Och vad politikerna anbelangar så säger jag samma som om skolan – skrota dem eller uppdatera! Mickie Gustafson

Barn går i skolan för att lära inte för att bedömas

Läs gärna även mina artiklar Läxor och stress och Kamratskap