Skolplikt gynnar inte alla barn

Hemundervisning är tillåtet i praktiskt taget alla världens demokratier men inte i Sverige!

“Den svenska riksdagen röstade bort rätten till hemundervisning, en mänsklig rättighet, den 22 juni 2010. Sedan lagen började tillämpas 1 juli 2011 har effekterna blivit påtagliga”.         ROHUS- Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige.