Social kompetens hos hundar och människor

Att utveckla social kompetens sker inte självklart i stora grupper

5 EtologiNär vi ska lära oss att kommunicera och utveckla vår sociala kompetens sker det bäst tillsammans med någon som är socialt kompetent och duktig kommunikatör. Vill vi exempelvis lära oss att tala ett språk korrekt är vår bästa läromästare någon som behärskar språket väl. Detsamma gäller social kompetens, vill vi utveckla vår sociala kompetens gör vi det bäst genom att umgås med någon som är socialt kompetent.

Språk lärs bäst via någon som redan kan tala språket väl

Sett ur detta perspektiv är det lätt att inse att exempelvis små barns bästa ”språklärare” knappast är andra små barn (som heller inte lärt sig behärska språket ännu). Lika lite lär de sig social kompetens genom att umgås med jämnåriga som inte hunnit utveckla sin sociala kompetens. Vi lär oss helt enkelt bäst av den som kan mer, inte av många som kan lite eller inget alls. Detta gäller inte enbart människan.

Hunden utvecklar sitt språk via andra språkkunniga hundar

För att en hund ska bli socialt kompetent och en skicklig kommunikatör gäller att den träffar hundar som redan har den färdigheten. Av det skälet kan det exempelvis vara bättre att valpen får träffa ett fåtal, socialt kompetenta, vuxna hundar än många valpar och unghundar som själva ännu inte lärt sig.

Social kompetenta hundar på Karisma Utbildning

Genom att i lugn och ro få vistas i närheten av andra hundar, utan krav på lek, umgänge eller konfliktlösning lär sig hundarna att avläsa varandra. De blir trygga, säkra och duktiga. När de väl känner sig trygga och säkra, med såväl sin människa som andra hundar börjar de bli dags för “fritt umgänge”. Mer om kursen Praktisk etologi kan du läsa här. 

Mickie Gustafson