Stimulerade och glada hundar

Duktiga Karismahundar

Avancerad vardagslydnad med aktivering

Bilderna visar kanske inte fullt ut hur duktiga hundarna är och hur mycket som egentligen krävs. Men huvudsaken är att vi som var där vet! Och hundarna blev glada och välstimulerade!