Surrande aktivitet runt Karisma utbildning

Karisma har fått 30000 nya grannar!

För några dagar sedan fick vi mail från vår hyresvärd som meddelade att de skulle välkomna 30000 nya hyresgäster! I dessa tider…? Och var ska de inhysas…?
Några rader längre ner i mailet kunde vi läsa att de nya hyresgästerna bestod av 30000 honungsbin. Vilket underbart initiativ! Så nu hoppas vi luften snart ska fyllas av det härliga ljudet av surrande, brummande energi och verksamhet. Vi som inte kan eller vill ha ”egna” bin kan ändå på olika sätt bidra till att bevara naturens ekosystem och den biologiska mångfalden. (Exempelvis genom att välja ekologiskt).  Mer kan du läsa här.