Svåra tider för “Coronahundarna”

Bistra tider

Under pandemin ökade antalet införskaffade hundar. Och vi är nog många i branschen som funderat över vad som skulle ske efter pandemin. Och nu börjar vi kunna se effekterna av vad som förmodligen, i många fall, var inköp som styrdes mer av känslor än av förnuft. Så nu lämnas istället alltfler hundar in för avlivning. Ett av skälen, anser en del, vara att många får allt svårare att få ekonomin att gå ihop.

Eller allt är nästan som vanligt igen

Men jag är inte så säker på att det i det här fallet är pengar som styr. Många tycks, alldeles oavsett sin ekonomi, ha råd att hålla sig med hund. Så Personligen lutar jag nog mer åt att nu börjar livet för många istället se ut som vanligt igen.  Det vill säga, nu är vi tillbaks på arbetsplatsen, är inte hemma lika mycket längre och våra intressen ligger inte i att sitta hemma med en hund eller gå i skog och mark med den samme. Men alldeles oavsett om det är ekonomi, kortänkthet eller skiftande intresseområden är det naturligtvis alldeles förfärligt när någon annan ska sätta livet till för våra ”nycker”.

Impulsköp

Men att köpa hund på känsla eller av en impuls är knappast unikt och något vi endast gör i “kris- eller pandemitider”. Många skaffar hund utan att inhämta tillräcklig information eller kunskap om vad det innebär att ha hund, än mindre om vad olika hundraser kan kräva av oss som hundägare. Så länge tillbaks jag kan minnas har vi på Karisma utbildning erbjudit såväl kurser som rådgivning kring att välja hundras och lika länge har efterfrågan varit ganska modest. Men det måste naturligtvis också nämnas: det finns många ambitiösa och seriösa människor som är måna om att göra rätt från start (och deras hundar hamnar nog sällan in avlivningsstatistiken).

Bästa julklappen – Adoption av hund från Sverige

Och nu när det närmar sig jul och alla tankar börjar surra kring vad som månne vara den bästa julklappen så kan detta kanske vara en gåva så god som någon. Att noga överväga förstås! Så skulle du tillhöra någon av alla dessa godhjärtade människor som inte bara har plats i hjärtat, utan även en plats i ditt  hem, tänk på att det alltså finns många hundar, inte bara i andra länder utan också här i Sverige, alldeles nära som behöver ett hem – ett bestående sådant. Kanske den bästa klappen en hemlös, oönskad hund kan få. Men låt det bli en gåva för livet!

Mickie Gustafson

Dystra uppgifter om hundar i Sverige – “Lämnas in för att avlivas”