Sveriges högmod gällande Corona-strategin

Narcissism.

Har du, till och från, funderat kring Sveriges ”strategi” vad gäller COVID-19? Då kanske du tycker att Henrik Jönsson har något att tillföra. Här kan du lyssna på vad han har att säga om Sveriges högmod och fall och hur Sverige försvarar Corona-strategin.

En del har nämnt narcissism* i sammanhanget.
Narkissos var, enligt grekisk mytologi, en vacker yngling som alla älskade, inklusive han själv. Han förälskade sig i sin egen spegelbild, som han såg i en källa, och tynade bort i sin otillfredsställda trånad. Efter hans död växte blomman, med samma namn, upp ur jorden.

Narcissism

*Det som kallas narcissistisk personlighetsstörning (och som har kommit att bli allt vanligare) kännetecknas bland annat av följande:

  • En stark och ständig önskan om att bli beundrad.
  • Överdriven känsla av sin egen överlägsenhet eller storhet.
  • Förväntar sig att bli betraktad som överlägsen, även inom områden där han eller hon saknar kunskap.
  • Bristande empati