Tala är silver, lyssna är guld!

Tid att tala, tid att lyssna

I tider då vi får lära oss att det är viktigt med självförverkligande, att vi måste tänka på oss själva, att sätta oss själva i centrum, att det är viktigt att vi tar hand om oss, att vi måste lära oss säga nej osv. kan det vara bra att försöka bevara lyssnandet sköna konst. Att lyssna, känna med och försöka förstå kan vara balsam för den egna själen! Och har vi tur, kanske vi dessutom blir lite visare på vägen.