Tankens kraft

Vem bestämmer vad du tänker?

Att våra tankar påverkar vad vi känner och vad vi gör är nog ingen nyhet.

Men att vi också kan påverka och styra vad vi tänker (och därmed vad vi känner och vad vi gör) är kanske inte ett lika utbrett sätt att tänka! Men i den stund vi inser att det kan förhålla sig på det viset har vi fått ett mycket användbart verktyg! Sedan gäller det att lära sig använda det på rätt sätt. Att helt enkelt ta befälet över sina tankar.

Och framför allt: fundera över vem som bestämmer vad vi tänker – vi själva eller andra!

”Ditt huvud är ditt hem – möblera det”. Arabiskt ordspråk