Är ensam verkligen stark?

Varför hylla självständighet och oberoende när vi kanske skulle må bättre av mera närhet och starkare band?

Självvald ensamhet, att söka ensamheten ibland, att trivas i sitt eget sällskap och att finna stillheten i sitt inre är en sak. Att däremot vara ensam mest hela tiden är något helt annat. Inget flockdjur vill leva ensamt, det är emot dess natur. Och människan är en social varelse. Så ju mer social man är, desto svårare kan man kanske tänkas ha för ensamheten.