Tid

Tid – att göra vad?

Tid, det vi ibland kanske tror oss ha oändligt mycket av
tid, som vi försöker spara, utan att det finns något konto att sätta in den på
tid, som sägs vara pengar
tid, som ju egentligen inte finns.
Ändå är tid något av det mest värdefulla vi kan ge oss själva – och andra!