Träning i föräldraskap

Övning ger färdighet

“Det vi gör är det vi lär”.
Suzuki, är en välkänd japansk musiker som grundade sin musikpedagogik på det enkla faktum att det man utför och det man utför ofta är det man lär sig. Enligt denna teori kan man kanske tänka sig att föräldrar som umgås ofta med sina barn också lär sig “färdigheten att vara förälder”, medan den som mer sällan är tillsammans med sina barn inte får samma möjlighet att utveckla dessa färdigheter.

Fysisk och mental närvaro
Men det kräver närvaro, annars är kanske risken stor att det sker en “felinlärning”, dvs. en förälder som inte är mentalt eller fysiskt närvarande kanske inte har full tillgång till sin förmåga att vara känslig och lyhörd och riskerar kanske därför att missa många av barnets signaler.