Trygg och följsam hund

Fördjupa samspelet mellan dig och din hund

9.När vi umgås och tränar med våra hundar är det lätt att koncentrera sig på vad hundarna gör och vi glömmer lätt bort vad vi själva gör – eller inte gör. För att få en helgjuten och välfungerande relation, där vi är hundens trygga vägvisare, kan det löna sig att ibland även fokusera lite på oss själva och vår egen trovärdighet. Inte ens i relation till hunden kan vi ta något för givet.
För att hunden ska se oss som sin ”stora och karismatiska guru” (eller som samarbetspartner) måste vi på något vis göra oss förtjänta av det. Svårt kanske men ändå enklare än vi tror, vi behöver helt enkelt bara “jobba på vår Karisma“!
Mer kan du läsa här.