Trygg och följsam hund

Fördjupa samspelet mellan dig och din hund

9.När vi umgås med och tränar våra hundar är det lätt att koncentrera sig på vad hundarna gör och vi glömmer lätt bort vad vi själva gör – eller inte gör. För att få en helgjuten och välfungerande relation, där vi är hundens trygga vägvisare, kan det löna sig att ibland även fokusera lite på oss själva och vår egen trovärdighet. Inte ens i relation till hunden kan vi ta något för givet.

Varför gör inte hunden som jag vill?

Det finns naturligtvis inte bara ett svar. Hundar är olika och vi är olika. Och konstellationen mellan hund och hundägare är olika. Det innebär att vi inte alltid kan arbeta på precis samma vis. Godis fungerar bra på de flesta hundar, i många sammanhang men kanske inte alltid. Lydnadsträning fungerar på många hundar men inte alltid. Men en bra relation ger alltid de bästa förutsättningar – oavsett hund, hundägare och konstellation! Och det är utifrån den relationen vi sedan kan gå vidare och skapa grogrunden till att hunden vill göra det vi vill – nästan alltid. 

För tryggt samarbete och bättre utstrålning

För att hunden ska se oss som sin ”stora och karismatiska guru” eller som vår samarbetspartner måste vi på något vis göra oss förtjänta av det. Svårt kanske men ändå enklare än vi tror. Vi behöver helt enkelt “bara” jobba på vår Karisma! 😇 Leende Ansikte Med Gloria på Twitter Emoji Stickers 13.1 Och var gör man det bäst om inte på Karisma Utbildning!

Mer om kurs 3, Samspel och kontroll kan du läsa här.