Undervisa eller “fostra”

Att utvecklas i sin egen takt

På Karisma ser vi det som vårt uppdrag att stödja och undervisa – inte fostra eller förmana. Därför ställer vi inga krav på att ”våra” hundägare ska var ”lydiga” eller duktiga. Vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter, sedan är det upp till var och en att göra på sitt eget vis. Vi vill att alla ska få chansen att utvecklas i sin egen takt. Då uppnår vi bästa resultat!