Undervisning, en rättighet eller en plikt?

Den orättvisa skolan

Hemundervisning är numera förbjuden enligt svensk lag. Detta trots att många barn mår dåligt i skolan och att det finns föräldrar som både kan och vill hemundervisa sina barn. I Sverige gäller rätten till en likvärdig skola för alla, vilket i praktiken innebär att alla har “rätt” till samma skola – oavsett om den är bra eller dålig för dem.