Utbilda dig till dogwalker  (Online)

För dig som vill arbeta professionellt som dogwalker, hundrastare.

DogwalkerDen som är beredd att ta ansvar för andras hundar inser naturligtvis att det finns massor att känna till och en hel del kunskaper att inhämta som kan underlätta arbetet som dogwalker. Idag kan dessutom krävas tillstånd från länsstyrelsen.

Utbildningen uppfyller jordbruksverkets rekommendationer 

Det är sedan Länsstyrelsen (i den kommun du avser att bedriva din verksamhet) som godkänner varje enskild ansökan.

Personlig handledning

Utbildningen är individuell och du har en egen handledare genom hela utbildningen. 

Ur innehållet:
Etologi
Stress och beteende
Raskunskap
Hunden och lagen
Hundhälsovård

Kursansvarig

Sara Viforr.  Här, på hundpodden ”Min bästa vän”, kan du lyssna på vad Sara har för tips och råd till dig som exempelvis vill starta eget företag i hundbranschen.

Här kan du läsa mer om utbildningen.