Utbilda dig till Dogwalker online!

Vill du arbeta professionellt som dogwalker, hundrastare?

DogwalkerAtt ta hand om andras hundar innebär ett stort ansvar cch den som är beredd att ta detta ansvar inser förstås att det finns massor att känna till. Och det finns en hel del kunskaper att inhämta som kan underlätta arbetet som dogwalker. Idag kan dessutom krävas tillstånd från länsstyrelsen.

Utbildningen uppfyller jordbruksverkets rekommendationer 

Det är sedan Länsstyrelsen (i den kommun du avser att bedriva din verksamhet) som godkänner varje enskild ansökan.

Personlig handledning

Utbildningen är individuell och du har en egen handledare genom hela utbildningen. 

Kursansvarig

Sara Viforr.  Här, på hundpodden ”Min bästa vän”, kan du lyssna på vad Sara har för tips och råd till dig som exempelvis vill starta eget företag i hundbranschen.

Här kan du läsa mer om utbildningen.