Utbildning till hundpsykolog – utan praktiska övningar?

Distansutbildning till hundpsykolog/ spec. kynolog utan massor av praktik?

Lyssnar koncentrerat på instruktionerna

Är det möjligt att utbilda sig till hundpsykolog utan massor av praktik? 
Ja, det är det faktiskt.  

Teori är grunden
Karismas distansutbildning är i första hand en teoretisk utbildning där huvudsyftet är att bidra till fördjupade kunskaper om hundar såväl som om människor. Utan teoretiskt fundament finns ingen kunskap att förankra de praktiska övningarna i. När den teoretiska grunden väl är införskaffad finns ett oändligt fält av möjligheter till fördjupning och förfining av både teori och praktiska övningar.

Hundpsykolog/kynolog ett yrke om att förmedla förhållningssätt 
Att arbeta som hundpsykolog handlar, enligt Karisma utbildning, inte i första hand om att genomföra eller lära ut en mängd praktiska övningar. Istället handlar det i högsta grad om att förmedla kunskaper och förhållningssätt till hundägaren som denne sedan kan omsätta i sin egen vardag.

Psykolog eller hund-psykolog
Att utbilda sig till psykolog på universitet innebär 5 års teoretiska studier (utan särskilt mycket praktiska övningar). Praktiken kommer först efter genomförd utbildning.  Att läsa till hund-psykolog är inte tillnärmelsevis lika omfattande som att studera till psykolog även om Karismas utbildning kan anses nog så genomgripande. Fast det lär knappast gå någon förbi att Karisma utbildning drivs och ansvaras för av en legitimerad psykolog – som dessutom har 40 års erfarenhet av hundägarutbildning!

Här kan du läsa om Karismas distansutbildning till Hundpsykolog/spec. kynolog.